Kolumni: Saphira.

Bill Gates on anonut ja saanut Microsoft -järjestölleen kansainvälisen patentin uudelle kryptorahajärjestelmälle joka perustuu ihmisen suorittamaan työpanokseen, fyysiseen tai intellektuelliin. Keksijät ovat oletettavasti tämän Microsoft-yhtiön työntekijöitä. Suomennan nopeasti ja epätarkasti lyhyen kuvauksen patentista jotta saat yleiskuvan tästä:

Patenttinumero, Google Patents:

WO2020060606A1

Patenttihakemuksen kategoria:

Älyrahan luominen tai siirtäminen (Intelligent token initializing or reloading)

bill.gates-of-hell800300

Patenttihakemuksen väittämä-sarake:

1.Kryptovaluuttajärjestelmä jonka perustana on yksi tai useampi siru (processor, jokainen siru on samalla prosessori);

ja suoritettavia käskyjä sisältävä muisti;

kun prosessori suorittaa näitä käskyjä, kalibroituu kryptovaluuttajärjestelmä;

kommunikoimaan käyttäjän hallussa olevan laitteen kanssa;

vastaanottaa dataa kehon toimintaan liittyen;

data saadaan sensorista datasiirron välityksellä tai käyttäjän hallussa olevan laitteen kautta, siinä olevasta sensorista;

varmistaa että kryptovaluuttajärjestelmän vaatima toimenpide tai toimenpiteet on suoritettu tyydyttävällä tavalla;

palkita verifioidusti kehotoimenpiteen suorittanut kryptorahalla

2. Väittämän 1. moduli jossa kehoaktiviteetti havaitaan ainakin yhdellä seuraavista; käyttäjän lähettämä säteily, kehon nesteiden liikehdintä, aivoaalto tai kehon lämpötila.

3. Väittämän 1 moduli jossa asetetaan ehdot toiminnan määrälle jota keholla suoritetaan ja nämä ehdot välitetään henkilön hallussa olevalle laitteelle. 

4. Väittämien 1 – 3  moduli jossa kehon aktiviteetti muunnetaan salatuiksi laskenta-algoritmeiksi. Tämä toimii suoritetun tehtävän havaitun määrän laskelmana.

5. Väittämien 1 – 3 moduli jossa sensorein todettu aktiviteetti on yksi laskelmien vektori

6. Järjestelmän moduli joka suo käyttäjälle lohkon kryptovaluuttaa joka sijoitetaan lohkoketjuun (blockchain). Lohkoketju säilytetään kryptovaluuttajärjestelmässä.

7. Väitteen 6 lohko koostuu seuraavista osasista;

tehtävä joka välitetään käyttäjän hallussa olevaan laitteeseen;

tieto tästä saatavilla olevasta kryptovaluutasta;

kehon toimintaan liittyvä laskelmakaava;

edellisen lohkon laskelma

8. Väittämän 3 moduli joka selvittää kokeella onko laitteen käyttäjä ihminen vai ei

9. Väittämän 4 moduli joka välittää kryptovaluuttajärjestelmälle tiedot suoritetusta tehtävästä ennenkuin kerätty toimintadata muunnetaan laskenta-algoritmeiksi;

kehon aktiviteetin uudelleen laskeminen;

ja verifioidun tehtävän toteuttajan palkitseminen kryptovaluutalla

Loput muutama pykälää toistaa pitkälti yllä olevaa eikä sisällä mitään uutta, joten jätän kääntämättä. Käännän vielä yhden mielenkiintoisen osuuden kryptorahajärjestelmän yksityiskohtaisesta kuvauksesta:

Laite voi olla myös ”wearable” (kannettava tai ihon alle laitettava). Se voi sisältää sensoreita kuten fMRI , EEG, NIRS, RF -skanneri tai sensori, sydämen sykemonitori, kameroita tai mikä tahansa muu sensori tai ilmaisin jolla voidaan mitata, skannata tai rekisteröidä kehon toimintaa.

more-greepy800375

Lähteitä:

https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en

>https://brianmercerbooks.com/map-chapter-1-excerpt/

https://www.tivi.fi/uutiset/lohkoketjuteknologia-pahkinakuoressa-tama-kannattaa-tietaa/10d8a2ff-981a-3751-b881-df66fc52cdde

https://www.reddit.com/r/ChristiansAwake2NWO/comments/garasy/bill_gates_motivations_under_the_spotlight_the/