Kolumni: Saphira.

Solubiologian asiantuntija, professori Andrew Kaufman vaarantaa lastensa tulevaisuuden vuoksi koko mahtavan uransa viheltämällä tieteellistä dataa joka kumoaa koko väitteen siitä miksi ihmisten pitäisi alistua tiukkaan kontrolliin ja keskiluokan alasajoon maailmanlaajuisesti. Hän kertoo, nyt kun on tieteellistä dataa tarjolla, miten toimenpiteiden perustana suoritettava Covid-testaus ei todellakaan osoita tietyn viruksen läsnäoloa näytteessä.

Onko turvavyöt päällä? Jos ei, jos haluat uskoa ”viralliseen totuuteen” niin lopeta lukeminen tähän. Tieteelliseen dataan perustuvalla totuudella on taipumus poistaa harhat rationaalisesti ajattelevan ihmisen korvien välistä. Kopioikaa ja levittäkää, vaikkapa myös viranomaisille. Tässä, mahdollisine käännösvirheineen:

Professori on juuri selittänyt miten samat toimet maailmanlaajuisesti osoittavat kansojen arkipolitiikkaa hallinnoivan globaalin keskushallinnon muodostumisen suuntaan, ja että USA:n Terveysviraston (CDC) omilla kotisivuilla näytetään viikoittain kuolleisuusdataa joka todistaa että tällä hetkellä USA:n kuolleiden määrä on 2% alle kolmen vuoden keskiarvon. Lisäksi, kuten lääkintäviranomaiset ovat suosiollisesti kertoneet, koronavirukseen kuolleeksi väitetään sellaisetkin ihmiset jotka kuolevat muusta syystä, ja jotka ovat ”testanneet positiiviseksi” koronaviruksen osalta. Lisäksi hän on kertonut että enää ei tule niin paljon vanhuksia kuolemaan sinne sairaaloihin, ja tästä syystä ambulanssit liikkuvat ihmisten keskuudessa hakemassa näitä vanhuuteen kuolleita kodeistaan ja hoitokodeista…

Professori Kaufman: He haluavat siirtää geeniperimää meihin. Menetelmää kutsutaan nimellä elektroporaatio. Siinä on kaksi lisäneulaa ja taajuusmoduloidun sähköiskun avulla avataan soluseinät niin että se mitä rokotteessa on pääsee solujemme sisälle. Rokotteen sisältämä genomi luo proteiineja solujemme sisälle, ja tämän väitetään tekevän meidät immuuneiksi taudille. Jotta voidaan toteuttaa tämä suunnitelma, halutaan testata ihmisiä ja jos numerot ovat toimenpiteiden tarpeellisuuteen viittaamia, rokotetaan mahdollisesti koko väestö. Ammattitaustaani vasten katsottuna en voi tulkita tätä muuten kuin että ihmisistä halutaan tehdä geneettisesti muunneltuja olioita. Tässä on nimittäin kyse täsmälleen samasta menetelmästä mitä käytetään muidenkin genettisesti muunneltujen olioiden luomiseen.

Haastattelija Spiro Skouras: Haluaisin että paneudumme enemmän siihen testaamiseen. Tästä on tullut paljon kyselyjä yleisöltämme, ja vaikuttaa kovasti siltä että testaamista käytetään työkaluna rajoittaa ihmisten elämää ja mahdollisuuksia olla tekemisissä keskenään. Thomas P. Webster haluaisi kysyä näin:

”Monet meistä haluavat tietää Covid-19 -testaamisesta; mitä tämä testi tarkemmin sanottuna testaa? Näyttääkö se positiivista tulosta minkä tahansa koronaviruksen kohdalla, ja kuinka luotettavaa tämä testaaminen on? ”

Nämä ovat selvästi valiideja kysymyksiä, sillä oma ymmärrykseni on että nämä testit luotiin jo paljon ennen Covid-19 -viruksen löytämistä.

tedx-talks800200

Professori Kaufman: Kyseiset testit ovat varsinainen vetelä suo. Testit eivät ole luotettavia, emmekä todellakaan tiedä täysin mitä testeillä löydetään. Yleisin käytössä oleva testi on PCR, tai teknisesti RTPCR-testi. Testiä käytetään monistamaan pienenpieniä RNA-säikeitä. Tämä tarkoittaa että se ei osoita että joku virus olisi läsnä. Yhtään virusta ei olla löydetty yhdestäkään potilaasta jolla on hengitystiesairaus. Ovat väittäneet löytäneensä, mutta voin kyllä selittää yksityiskohtaisesti miten he eivät todellakaan löytäneet itse virusta.

Se miten PCR-testi keksittiin oli että ottivat sairastuneen henkilön keuhkoista nestettä, alkaen Kiinassa. Tätä nestettä käytettiin RNA-sekvenssin rekonstruktoimiseen, jälleenrakentamiseen. He yhdistivät lyhyitä RNA-pätkiä ”alignement”-nimellä kulkevan menetelmän avulla. Näin he tavallaan jälleenrakensivat viruksen perimän.

Normaalisti jos halutaan saada viruksen geeniperimä (tätä on tehty bakteriofagille, ja tästä on ehkä annettu väärä kuva että olisi kyse viruksesta joka saastutti bakteerin), erotetaan ja puhdistetaan bakteriofagi-hiukkasia. Kun on saatu puhdas näyte, selvitetään hiukkasten koostumus kemikaaleja tähän käyttäen. Tähän sisältyy geneettisen materiaalin eristäminen ja tästä rakennetaan koko geenisekvenssi.

Tätä ei olla kuitenkaan tehty SARS Cov-2 viruksen kohdalla. Väittävät kylläkin identifioineen tämän viruksen tutkimuksissaan. Itse asiassa he ottivat likaisen keuhkolimanäytteen jota eivät puhdistaneet. He käyttivät PCR-protokollaa tiettyjen, ennalta yleisesti viruksiin liittyviksi identifioitujen RNA-sekvenssien löytämiseen. Sitten he käyttivät tätä saastunutta ainesta genomi-sekvenssien rakenteluun. Tästä luotiin MALLINNUS jonka he väittävät edustavan kyseisen viruksen koko perimää. 

Mutta koska perustana ei ollut puhdas näyte, on kutakuinkin mahdotonta sanoa mistä tuo geneettinen materiaali on peräisin. Suurin osa geneettisestä materiaalista keuhkolimassa on luonnollisesti ihmisen omia geenejä ja muiden kehossamme elävien tai tulehtumista aiheuttavien pienten organismien perimää. Mallinnuksella voidaan siis itse asiassa todeta ihmisestä tai bakteerista lähtöisin olevaa geneettistä materiaalia. Emme voi tietää, kerran ei olla verrattu tätä tietokonemallinnusta puhtaaseen näytteeseen joka todella on lähtöisin viruksesta.

Tässä siis mitataan tuntematonta RNA:ta jonka merkitys jää täysin arvailujen varaan. Miten he selittävät tämän genooman olevan koronavirukseen liittyvää, ja jopa SARS-1 -genoomaan liittyvä (he käyttivät muuten tätä samaa menetelmää väittääkseen että silloinen SARS -virus oli vuoden 2003 epidemian aiheuttaja)? Käytännössä he tutkivat tällä keinotekoisella menetelmällä saatua geenisekvenssiä, ja vertasivat sitä SARS-1 -viruksesta samalla keinotekoisella menetelmällä saatuun geenimateriaali-mallinnukseen.

Väite on että nämä kaksi SARS-mallinnusta ovat melkein 80% identtisiä, joten olisi kyse samasta koronavirus-perheestä. Kontrastina tähän mainittakoon että simpanssit vs. ihmiset ovat geeneiltään 96,6% identtiset. Emme silti väitä että olisimme simpansseja, tai että simpanssit ovat ihmisiä. Väite että keinoteksoisesti likaisesta näytteestä saadut kaksi mallinnusta todistaisivat samasta koronavirus-kannasta koska 80% samankaltaisuus on vähintäänkin valtava mielen loikka. Emme voi tuon pohjalta päätyä siihen että taustalla olisi todellista eliötä tai muutenkaan vetää siitä todellisia johtopäätöksiä.

catalytic-rna800400

Tietoisku: Väitetään myös että retrovirukset liittävät kopion omasta DNA:sta siihen soluun johon tunkeutuvat. Jos tämä solu on suvunjatkamissolu, tulee siitä osa kaikkien tulevien sukupolvien perimää. Ihmisellä on tänään yli 100 000 viruksilta saatua sekvenssiä. Geeneistämme on tänään 8% endogeenisen retroviruksen perimäämme lisäämää.

Tässä emme ole muuten vielä ottaneet huomioon itse PCR-menetelmän omia heikkouksia. Niitä on. Tämänkin huomioimatta emme tosiaan tiedä mitä tässä mitataan. Kentällä on yritetty käyttää matemaattisia malleja testaamiseen liittyvien virheiden arviointiin. Esimerkiksi on päädytty numeroon 80% vääriä positiivisia tuloksia. Toisinsanoen, neljällä viidestä ihmisestä ei edes ole sitä mitä heillä väitetään olevan.

Spiro: Tälläkin tavalla saadaan numerot kasvamaan aika lailla. Ketkä olivat muuten mukana sen alkuperäisen testin luomisessa, milloin se tehtiin  ja missä? Tämähän on nyt standardi jota käytetään. Eikö jossakin pitäisi olla uudelleenarviontiprotokolla tai vastaavaa? Jos on kyse vakavasta pandemiasta, eikö tarvita vertaisarviointia mukaan tähän?

Professori Kaufman: Kaninkolo menee tuotakin syvemmälle. Heillä ei ollut edes vertailuryhmää. Yksi tieteen tekemisen peruspilareista on että on negatiivinen vertailuryhmä jotta voidaan eristää yhden tekijän vaikutukset. Tässä tapauksessa geneettinen tekijä olisi sairaasta henkilöstä saatu genomi. He olisivat voineet ottaa keuhkolimaa henkilöltä jolla ei ole tätä tautia, näin varmistaen ettei samaa geenisekvenssiä löydy myös näistä ihmisistä. Aina kun tein kokeita joita oli tarkoitus julkaista, käytettiin vertailuryhmää.

Jos olisivat käyttäneet vertailuryhmää, olisivat he todennäköisesti löytäneet saman geneettisen materiaalin heidänkin keuhkolimasta. Lisäksi, testin kehittämisen olisi pitänyt käyttää suurempaa otosta, enemmän potilaita. Alkuperäinen testi tuli Wuhanista, Kiinasta. Siellä otettiin näytteitä ihmisiltä jotka olivat käyneet torilla ostamassa ruokaa. Heillä oli kaikkiaan yhdeksän potilasta, joista vain seitsemältä saatiin näytteet. Siinä kaikki! Heillä ei ollut vaikkapa 250 tapausta, joka olisi tuonut uskottavuutta kehiin.

Sama menetelmä on toistettu sittemmin eri paikkakunnilla, mutta tietääkseni aina vain yhdellä potilaalla. Koreassa, ja Kanadassa on ryhmä jonka työtä ei olla vielä julkaistu, ja sitten vielä yksi jota en muista ulkomuistista nyt. Nämä eri ryhmät ovat muuten saaneet hieman erilaisia geneettisiä tuloksia. Tämän he selittävät sanomalla että virus mutatoituu.

loss-of.the800450

Spiro: Mielestäni, jos on niin vakavasta tilanteesta kyse, olisin odottanut että tutkimusten tueksi olisi laitettu enemmän perustavanlaatuista varmistamista tulosten oikeiksi näyttämisen suhteen? Kokeiden uusimista, ja kuten sanoit, tieteen perusprotokollien noudattamista.  Olet tutkinut monia raportteja joissa on väite että oltaisiin noudatettu tieteen standardimenetelmiä kuten jotta saataisiin luotettavampaa dataa jonka pohjalta toimia. Voisitko kertoa havainnoistasi?

Professori Kaufman: Ilman muuta! Esimerkiksi vuonna 2003 julkaistiin tutkimuspaperi jossa väitettiin että Kochin Postulaatit olivat täyttyneet SARS-1 -viruksen kohdalla. (Kochin postulaatit ovat sääntökokoelma jota sairastumisen mikrobiteoriaa edistävät. Siitähän puhumme, että kehon ulkopuolelta saapuu aiheuttaja ja ihminen sairastuu). Säännöissä on että pitää olla tauti joka tunnistetaan, on kyettävä eristämään taudin aiheuttaja-mikrobi sairaasta potilaasta, mutta ei terveestä ihmisestä. Sitten on kyettävä tuottamaan sama sairaus toisessa ihmisessä täi koeeläimessä siirtämällä eristetty taudin aiheuttaja siihen, ja myös eristettävä sama taudin aiheuttaja tästäkin potilaasta.

Tätä sääntöä yritettiin soveltaa aikanaan kun viruksia alettiin tutkimaan elektronimikroskoopin avulla. Tässä ei onnistuttu, edes eristämään taudin aiheuttaja sairaana olevasta potilaasta. Protokollaa muokattiin pari kertaa, ja yksi modifikaatio perustui Thomas Riversin kirjoittamaan tekstiin. Hän ehdotti että kerran virusten toteen näyttäminen Kochin Postulaateilla on niin mahdottoman vaikeaa, pitäisi sääntöjen joustaa. Tuossa vuoden 2003 tutkimuksessa, kun otsikossa väitetään Kochin Postulaattien täyttyneen, sanotaankin pari kappaletta myöhemmin että itse asiassa noudatetaan Thomas Riversin modifikaatiota. Eli vesitettyä versiota.

Jo tässä näemme petoksen siinä miten asioista kerrotaan. Heidän onnistui jopa tulkitsemaan Thomas Riversin tekstiä väärin. He puhuivat kuudesta kriteeristä jotka olivat syntetisoineet Riversin kirjoituksesta. Tällaista ei kuitenkaan mainita Riversin tekstissä. Sitten he väittivät että kolme ensimmäistä kriteeriä on jo täyttynyt joidenkin muiden julkaistujen papereiden myötä.

Kävin läpi ne, ja niissä oli käytetty samaa protokolla josta juuri kerroin SARS-2 -viruksen kohdalla, eli virusta ei oltu eristetty. Thomas Riversin ensimmäinen, tai toinen kriteria ei siis ollut täytetty. Tietenkään ne muutkaan kriteerit eivät sitten täyttyneet. Yksi niistä on aika yksinkertainen, suodatettavuus. Se on oleellista virushiukkasnäytten puhdistamisessa. Virus on niin paljon pienempi kuin muut solut, joten suodatin toimii mainiosti osana puhdistamista. Tätäkään ei kertaakaan tehty niissä tutkimuksissa joissa väitetään uuden viruksen tulleen eristetyksi.

Spiro: Tässä vaiheessa siis toteamme että tieteen perusmenetelmiä viruksen eristämiseksi ei olla noudatettu, emmekä siksi tiedä, todisteiden puuttuessa, onko koko kyseistä virusta edes olemassa. Tämän lisäksi itse testaaminen on monella tapaa virheitä täynnä, niin paljon vääriä positiivisia, eikä itse testausmenetelmässä ei ole tieteen näkökulmasta järkeä. Ja mainitsit Kochin postulaatit, miten niiden pitäisi replikaation, toistettavuuden kautta todistaa patogeenin olemassaolon. Tätä ei olla koskaan saatu aikaan yhdenkään viruksen kohdalla aiemmin, joten ovatko itse virukset kyseenalaisia tautien aiheuttajina? Ja jos niin, miten ihmiset sitten sairastuvat?

Professori Kaufman: Löysit kaikki tärkeät kohdat. Anna kun korjaan vaan yhden asian. Kochin postulaatit eivät nekään todista edes täytyttyään mitään täysin vedenpitävästi, vaikka antavatkin melko suuren varmuuden kyseiselle asialle. Eikä ne kriteerit ole koskaan täyttyneet yhdenkään viruksen kohdalla. Minun lisäksi muut tutkijat, ehkä minua taitavammat, eivät hekään ole löytäneet yhtään virusta Kochin postulaattien kriteerit täyttävästi, läheskään.

On kyse dogmasta jota levitetään. En usko että on mitään salaliittoa jossa joukot tiedemiehiä ovat mukana. He vain kasvavat sisään tähän järjestelmään, oppivat nämä tekniikat, ja heille kerrotaan että tämä on miten todistat että virus on olemassa. Se kaikki perustuu teoreettiseen malliin joka kasataan geneettisen materiaalin palasista. Kenelläkään ei kuitenkaan ole viruksen puhdasta rakennetta tiedossa. Että olisi valokuva sekä grafiikka joka näyttää sen kemiallisen rakenteen. Kaikki perustuu teoreettiseen malliin jota ei olla koskaan todistettu kokein.  

Uudet tiedemiehet kasvavat tähän malliin, heille kerrotaan että näin se tehdään. He julkaisevat paperinsa, saavat työtarjouksia ja puolustavat teesejään menestyksekkäästi. He ovat käytännössä osa järjestelmää, ja he jatkavat tämän järjestelmän piirissä. Olen nähnyt vain pari virologia jotka ovat älähtäneet siitä että miksi meillä ei ole edes vertailuryhmää kokeissa? Tämähän on tieteellisen menetelmän yksi perusperiaate. Nämä siis vain kulkevat mukana eivätkä ajattele asioita kriittisesti. Näin dogma on ja pysyy. Tavallisen kansalaisenkin näkökulmasta, tämähän on se miten meitä kasvatetaan. Mikrobit uhkaavat ja sen mukaan pitää elää. Peittää suu ja nenä, pysyä kaukana muista kun olemme sairaita ja niin edelleen. Entä sitten jos on mikrobeja jotka jahtaavat meitä? Mitä voimme tehdä? Emme mitään. Voimme vain luottaa asiantuntijoihin jotka antavat meille mikrobeja tappavia kemikaaleja.

Spiro: Mitä siellä sitten touhutaan, nissä bioase-tehtaissa? He aseistavat mikrobeja jos oikein ymmärsin? Vaikkapa Fort Detrickissä, joka muuten suljettiin juuri ennen tämän epidemian puhkeamista. Oli outoja tauteja, jotakin väitettiin sähkötupakoinnin aiheuttamaksi ja niin edelleen. Kesällä nämä taudit yllättäen hävisivät, juuri ennen flunssakautta. Synkronistista?

retroelements800450

Professori Kaufman: On vaarana että otamme uutisoinnit ja muut liian vakavasti. Uskon kyllä että on labroja joissa kehitetään bioaseita. Itselläni ei ole tarkempaa tietoa, enkä usko että on kovinkaan monta ihmistä jotka saisivat niissä paikoissa meneillään olevista asioista tietoa ulos. Mutta jos viruksista ei ole todellista dataa, en tiedä mitä siellä labroissa oikein rakennellaan. Sairauksia aiheuttavan biologisen aseen rakentaminen kuulostaa todella vaikealta. Useimmiten jos meillä on joku ongelma, on kyse siitä että joku loiseliö, jotka ovat opportunisteja, hyökkää siltä pohjalta että kehomme ei ole kunnossa. Nämä loiseliöt voivat jopa auttaa meitä korjaamaan tilanne, mutta voivat välillä menettää hallinnan. En ole tietoinen yhdestäään eliöstä joka saapuisi ja valloittaisi ihmisen silloin kun tämä on terve. En näe miten olisi mahdollista kehittää mikrobiase.

Jos he oikeasti haluaisivat meidät sairaiksi, helpoin tapa olisi saada meidän kehoomme myrkkyjä. Se voidaan toteuttaa monella tavoin, ja sitä on tehty. Esimerkiksi on lisätty fluoria juomaveteemme. Se on tunnetusti myrkkyä keskushermostollemme. Michiganista muistamme lyijyputket ja lyijymyrkytykset. Ja sähkötupakoinnin historia on mielenkiintoinen, sillä alussa kyseinen teknologia toteutettiin monen pienen yhtiön toimesta. Nämä menestyivät, ja tämän ansiosta moni ihminen kykeni lopettamaan tupakoinnin. Se oli positiivinen kehitys. Mutta sitten alkoivat suuret tupakkayhtiöt ostelemaan pieniä sähkötupakkayhtiöitä pois markkinoilta. Niistä oli tullut kilpailijoita. Muutama pienyhtiö kieltäytyi myymästä osakkeitaan isoille, ja nämä lytättiin eri keinoin. Tällöin alkoi kuulua palautetta että ihmisille olisi tullut hengitystievaikeuksia sähkötupakonnista…

endogenous800200

Haastattelu jatkuu videolla:

https://altcensored.com/watch?v=1Cljr6YAyM8

Muita lähteitä:

https://fivethirtyeight.com/features/what-percent-virus-are-you/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545348/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikrobiteoria#Robert_Koch

 

PS. Alla videolla tulokset 12 Covid-19 -positiivisen potilaan ruumiinavauksesta:

https://www.youtube.com/watch?v=y6h8TIxeg1g