Postin tylystä asenteesta työntekijöitään kohtaan kertoo tänään koko media, joten emme keskity nyt siihen. Postilla on kuitenkin väkeä, joka on tasa-arvoisempaa kuin muut. Tarkastelemme.

(Lainaus) Postilla on pitkä kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisestä. Postilla on jatkuvasti avoinna tehtäviä, joissa ei vaadita suomen kielen osaamista tai tiettyä pohjakoulutusta. Yksi tällainen työ on sanomalehtien varhaisjakelu. Sanomalehtien jakaminen on monelle ensimmäinen askel suomalaiseen työelämään.

Posti palkkasi pelkästään pääkaupunkiseudulla varhaisjakeluun vuonna 2018 noin 1 950 henkilöä, joista maahanmuuttajia oli 85 prosenttia.

”Suomen taloudessa menee tällä hetkellä hyvin ja työpaikkoja on paljon tarjolla, joten varhaisjakeluun ei ole helppo löytää työntekijöitä. Työssä vaaditaan itsenäistä työotetta, hyvää fyysistä kuntoa ja mahdollisuutta yötöiden tekemiseen. Jos pystyy täyttämään nämä vaatimukset, on varhaisjakelu erinomainen väylä työssäkäyntiin”, rekrytointipäällikkö Sari Salmela sanoo.

Salmelan mukaan varhaisjakelussa työskentelevillä maahanmuuttajilla on hyvin erilaisia taustoja. Osa maahanmuuttajista on korkeasti koulutettuja, ja heidät on tuonut Suomeen esimerkiksi avioliitto. Viime vuosina turvapaikanhakijamäärien kasvaessa myös Posti on työllistänyt heitä entistä enemmän.

Pasilaan perustettiin oma rekrytointihubi (vain maahanmuuttajille?!)

Jotta maahanmuuttajien rekrytointi saadaan sujumaan mahdollisimman jouhevasti, Posti perusti Pasilaan viime vuonna oman rekrytointihubin. Tiloissa työskentelee jatkuvasti 5 rekrytoijaa, jotka ovat tottuneet työskentelemään maahanmuuttajien kanssa. Hubissa järjestetään jatkuvasti rekrytointitilaisuuksia esimerkiksi turvapaikanhakijoille.

”Postilla on hyvä yhteistyö Maahanmuuttoviraston kanssa erilaisten lupa-asioiden tarkastamiseen. Osa maahanmuuttajista on saapunut Suomeen ilman henkilöpapereita, mutta myös heidän lupansa saadaan tarkistettua ja työsopimukset solmittua. Pian meillä on käytössämme verkkopalvelu, josta pääsemme tarkistamaan turvapaikanhakijan tiedot saman tien työsopimuksen laatimista varten”, Salmela kertoo.

Perehdytyksen kautta töihin Tärkeä askel työhön on kunnon perehdytys, jossa työturvallisuusasiat käydään tarkasti läpi. (Tähän on PAKKO kommentoida: Miten voidaan kuvitella turvallisuusasioiden hoituvan, jos ei olla kiinnostuneita edes tyäntekijöiden henkilöllisyyksistä. USA:ssa on tapauksia, joissa bioasetta on levitetty kirjeissä, ja ihmisiä on sairastunut ja kuollut.)

Posti on tehnyt erilaisia pilotteja maahanmuuttajataustaisten työntekijöidensä kouluttamisessa. Vuonna 2018 järjestettiin koulutus, jonka tavoitteena oli
suomalaisen ajokortin hankkiminen. Myös suomenkielen opetus on kuulunut koulutusvalikoimaan. (Lainaus päättyy)

Asiakirja, jota edelle leikkaa/liimasimme, on otsikoitu ”vastuullisuusraportiksi”. Tämän täytyy olla jotain orwellilaista uuskieltä, tai sitten valtio-omisteisen ja yleishyödyllisen firman johto kokee olevansa vastuullinen aivan muualle, kuin suomalaisille. di-gold

(Otsikkokuvassa vanha postin laatikkomalli: Kaikki ne lähetettiin kunnostettuina Afrikkaan, ilmaiseksi.)