Kolumni: Saphira.

Kyseinen tutkimus suoritettiin vuonna 1997. On hälyttävää että vielä tänäänkin viitataan tälle ja vastaaville tutkimustuloksille kintaalla. Vain suuryhtiöiden kvartaalitulokset näyttävät olevan tärkeitä.

Kaksi hiiriryhmää sijoitettiin GSM-antennipuistoon. Yksi korkean säteilytason alueelle, ja toinen matalan säteilytason alueelle. Korkealle säteilytasolle altistetut hiiret tulivat steriileiksi jo kahden poikeen jälkeen, ja matalan säteilytason alueen hiiret tulivat steriileiksi neljän poikueeen saatuaan. Samalla tuli vähemmän ja vähemmän pentuja, kunnes ei enää tullut yhtään. Muutos oli pysyvä eli peruuttamaton.

frequency800350

On olemassa 8 kappaletta toistetuin kokein dokumentoitua, runsaan vertaisarvioidun tutkimusmateriaalin tukemaa havaintoa erilaisista vaurioista joita koituu ihmiselle kun tämä altistuu paljon alle ICNIRP-säteilyarvojen tasoiselle, eli ei-ionisoivalle RF-säteilylle.  Nämä ovat (lyhennetty pikasuomennos, katso lähdeluettelo):

A: Sähkömagneettinen taajuusmoduloitu RF-säteily aiheuttaa monenlaisia kumuloituvia ja peruuttamattomia vaurioita kaikkialle hermoratajärjestelmään. Syöpä aivoissa on vain yksi todetuista vaurioista.

B: Aiheuttaa muun muassa ”hormonaalista uupumista”, niin että myös insuliinitaso voi romahtaa, yhtenä pitkästä listasta vaurioita.

C: Aiheuttaa oksidatiivista tressiä. Happiradikaalit pääsevät riehumaan. Tämä on avainkysymys kaikissa kroonisissa sairauksissa.

D: EMF -moduloitu säteily tuhoaa DNA:ta. Eikä vauriot rajoitu niin kutsuttuun methylaatioon.

E: Aiheuttaa solukuolemien yleistymisen (apoptaasi) niin että tämä voi aiheuttaa hedelmättömyyttä ja hermosairauksia.

F: Aiheuttaa vaurioita sekä spermaan, yleensä suvun jatkamisen koneistoon ,että naisten sukusoluihin (varsinkin kehittymättömät pienten tyttöjen munasolut ovat erittäin alttiita vaurioille).

G: Solut ovat suoraan alttiita EMF-säteilylle jokaisessa solussa olevan sähkömekaanisen kalsiumin soluun tuontimekanismin kautta (voltage-gated calcium channels (VGCCs). EMF aiheuttaa liiallisen kalkin määrän saapumisen soluun. Tämä toimii solussa myrkyn tavoin. Toinen mekanismi, ”kalkki-signalointi” häiriintyy myös liiallisen kalkin myötä. 

H: EMF-säteily aiheuttaa todetusti syöpää. Tähän mennessä tunnetaan 15 eri mekanismia joiden välityksellä radiotaajuinen säteily voi aiheuttaa syöpää.

lisaantymiskyky800

Kohta G herättää kysymyksiä. Lehtivihreä, eli USDA:n ravintosuositusten perusteella terveellisin mahdollinen ruoka, sisältää runsaasti kalkkia. Pitääkö nyt ajatella että langattoman teknologian myötä lehtivihreän syönnistä onkin tullut epäterveellistä?

rf800300

Lähteitä:

https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/

https://education.humanity-upgrade.com/the-looming-health-crisis/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=T3v13VsfwPE

https://www.emf-portal.org/en/article/2792

Alla linkissä ilmaiseksi luettavissa oleva e-kirja. Siinä esitetään vanhentunut ja kaikelle elämälle vaarallinen SAR-pohjainen, kudoksen lämpenemiseen perustuva EMF-säteilyn sallittujen arvojen teoria. EU-maissa on voimassa juuri tämä ICNIRP-suositus:

https://www.semanticscholar.org/paper/Handbook-of-biological-effects-of-electromagnetic-Barnes-Greenebaum/edf352ea3d8c99943d2d737a949e8838bf6beb3f